เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า บริษัท อินเตอร์ เอสเตท กรุ๊ป จำกัด ได้พัฒนาโครงการให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า ทั้งบ้านสองชั้น บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์
ในปัจจุบันนี้ มีโครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ดังนี้

 • วี วิลเลจ
  081-429-4016, 081-590-4017
 • โครงการ บ้านคูนสุข 1 บางเสร่
  080-091-1155
 • โครงการ บ้านคูนสุข บางเสร่
  080-091-1155, 0-3843-5290
 • โครงการ บ้านทรายแก้ว บ่อวิน
  081-429-4016, 0-3834-5454
 • โครงการ แคลิฟอร์เนีย แกรนด์ เดอ วิว ชลบุรี (ปิดโครงการแล้ว)
 • โครงการ บ้านทรายแก้ว บางละมุง (ปิดโครงการแล้ว)